Tijdig contracten aanpassen met nieuwe betalingstermijn

17-05-2018

Grote ondernemingen wachtten in het verleden lang met het betalen van de facturen van mkb-bedrijven en zzp’ers. Grote ondernemingen zijn rechtspersonen die op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria hebben voldaan:

 

• de waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt meer dan € 20 miljoen;
• de netto-omzet bedraagt meer dan € 40 miljoen;
• het gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 250.

 

Om te zorgen dat grote ondernemingen de facturen van mkb-bedrijven en zzp’ers sneller betalen, geldt voor hen sinds 1 juli 2017 een maximale betalingstermijn van 60 dagen vanaf de factuurdatum. Deze termijn gold direct voor nieuwe overeenkomsten, maar niet voor op 1 juli 2017 bestaande overeenkomsten tussen grote ondernemingen en mkb-bedrijven en zzp’ers. Die overeenkomsten moesten wel binnen één jaar na de inwerkingtreding van de maximum betalingstermijn worden aangepast. Die datum van 1 juli 2018 komt al snel dichterbij, dus u moet nu actie ondernemen om de betalingstermijn tijdig te hebben aangepast. En vergeet niet om die nieuwe betalingstermijn ook op uw facturen te vermelden.

 

Hoe zit het precies?

De standaard betalingstermijn is 30 dagen, tenzij u bent overeengekomen dat de termijn wordt verlengd tot maximaal 60 dagen. Wordt niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald, dan mag u wettelijke rente (8%) in rekening brengen aan de grote onderneming. De berekening van de wettelijke rente start in elk geval 60 dagen nadat de factuur is ontvangen. Overeenkomsten met een langere betalingstermijn dan 60 dagen worden nietig verklaard en automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming pas na 30 dagen, dan is zij automatisch de wettelijke rente verschuldigd over de dagen waarmee de termijn wordt overschreden. U kunt de wettelijke rente opeisen tot 5 jaar na de overschrijding van de betalingstermijn.