Trouwen in 2018 en samen al aandelen in de B.V.

23-02-2018

Willen u en uw partner in 2018 in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan en hebben u en uw partner samen aandelen in een bv?  Heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de  nieuwe beperkte gemeenschap van goederen dan ook voor u gevolgen? 

 

Aandelen in een bv worden anders benaderd dan aandelen in een maatschap, vof of cv. Het aandelenkapitaal is verdeeld tussen u en uw partner. Elk aandeel is een vermogensrecht en wordt als een goed beschouwd.  U en uw partner houden de aandelen niet gezamenlijk maar ieder van u heeft uw eigen aandelen. In dat geval blijven de aandelen buiten de beperkte gemeenschap van goederen. De aandelen behoren bij ieder van u tot uw privé vermogen. Het is wel verstandig om voorafgaand aan het huwelijk of het partnerschap dit schriftelijk vast te leggen. 

 

Redelijke vergoeding

Er moet wel een redelijke vergoeding worden betaald aan de gemeenschap. Dit is een compensatie voor de aanwending van kennis en arbeid voor uw eigen bv. Net als bij ondernemingsvermogen dat niet in de beperkte  gemeenschap valt, is ook deze vergoeding vergelijkbaar met het verrekenen van een verrekenbeding, zoals u dat mogelijk kent bij huwelijkse voorwaarden. Tenzij u een salaris uit de bv geniet dat als redelijk kan worden beschouwd en ook in uw huishouden wordt verteerd, is het bijhouden van een gedegen administratie ook nu van groot belang. Stel ook nu in ieder geval jaarlijks de hoogte van de redelijke vergoeding vast en leg dit schriftelijk vast. Bij een eventuele echtscheiding kunt u dan een voudiger bepalen wat wel en niet tot de beperkte gemeenschap behoort.