Terugvragen BTW op onbetaalde fakturen

31-01-2018

Hebt u klanten met (deels) onbetaalde facturen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de 1e btw-aangifte van 2018.


Hebt u klanten met (deels) onbetaalde facturen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wil uw klant de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Ook dan vult u het bedrag dat uw klant terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van de btw-aangifte. Doe dat in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant het geld niet meer gaat ontvangen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.


Ontvangt uw klant later toch (een deel van ) het factuurbedrag? Dan geeft u in de eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat hierover btw moet betaald worden.