Overleg vervanging Wet DBA begonnen

31-01-2018

Minister Koolmees (SZW, foto) en staatssecretarissen Snel (Financiën) en Keijzer (EZK) ontvangen woensdag belangenorganisaties en bonden om te spreken over mogelijkheden ter vervanging van de Wet DBA. Van eensgezindheid is geen sprake  Een aantal samenwerkende ZZP-organisaties ziet weinig heil in de kabinetsplannen. 

 

Het overleg met de bewindslieden, ambtenaren van de drie ministeries en betrokken partijen gaat primair om drie in het regeerakkoord voorgestelde maatregelen, gericht op

 

- de onderkant van de arbeidsmarkt (overeenkomst bij laag uurtarief)

- de bovenkant van de arbeidsmarkt (mogelijkheid van opt-out)

- opdrachtgeversverklaring vooropdrachten die daar tussen in liggen.

 

Het kabinet wil in 2020 een nieuwe oplossing presenteren. Dat duurt veel te lang, vindt onder meer Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. ‘Als je nu iemand inhuurt als opdrachtgever heb je geen idee wat de fiscale spelregels zijn. Met meer dan een miljoen ZZP’ers is dat echt onacceptabel.’

 

ENQUETE

 

Zo’n 60 procent van de hoogopgeleide ZZP’ers is bezorgd over het feit dat de wet DBA van kracht blijft tot het moment dat een vervangend plan ingaat, zo blijkt uit een enquête van intermediair HeadFirst, ZP Zaken en ONL. Laatstgenoemde belangenorganisatie bepleit een antimisbruikbepaling, die moet voorkomen dat mensen worden ontslagen en vervolgens goedkoper als ZZP’er worden ingehuurd. ‘Dat kan je vrij scherp omschrijven, dat hebben we met juristen en hoogleraren besproken. En dan heb je een heel werkbare oplossing’, zegt Biesheuvel.

 

bron: Accountancy van morgen