ZZP - tarieven stijgen niet?

30-11-2017

Ondanks de aantrekkende economie lijken de tarieven van zzp'ers niet mee te stijgen. Het gemiddelde zzp-tarief blijft ook in 2017 steken op € 43,- wat gelijk is aan het gemiddelde van vorig jaar.


Hoofdkraan.nl baseert haar cijfers op 15.000 offertes die in het afgelopen jaar door freelancers op haar platform zijn uitgebracht. Vooral de Marketing & Communicatie-branche heeft het volgens het offerteplatform zwaar te verduren gehad dit jaar. Het gemiddelde uurtarief is met € 3,- gezakt naar € 43,- en met name de social media-specialisten zien hun inkomsten dalen. Daar waar zij in 2014 nog gemiddeld € 54,- kregen voor een uurtje werk is hier in 2017 nog maar € 38,- van over.
 

Ook de markt voor tekstschrijvers en vertalers is krapper geworden. De freelance docent krijgt op zijn beurt nog minder per uur. Ander saillant detail: Groningen blijkt een stuk aantrekkelijker voor freelancers dan de Randstad.

 

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen
 

De grootste winnaars in 2017 zijn de starterscoaches en schrijvers van ondernemingsplannen. Freelance docenten komen dit jaar het allerslechtst uit het onderzoek. Het gemiddelde uurtarief is gedaald naar € 33,- en is daarmee lager dan dat van een secretaresse of blogger. Het uurtarief in de juridische dienstverlening blijft de lijst op grote afstand aanvoeren met € 73,-.
 

Onzekerheid


Goossens ziet zijn vorig jaar uitgesproken vrees ten aanzien van de Wet DBA bevestigd door de cijfers. "Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgever over de geldende regelgeving lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn."
 

Groningen


Lichtpuntje in het onderzoek is dat de aanhoudende daling sinds 2014 gestagneerd is en op regionaal niveau zijn ook successen te vieren. In Groningen steeg het uurtarief met maar liefst 23 % van € 40,- naar € 52,-, waarmee Groningse freelancers het een stuk beter voor elkaar hebben dan de Randstedelijke zzp'er. In Amsterdam daalden de uurtarieven voor het vierde jaar op rij. De Rotterdamse zzp'er is het best betaald in de Randstad, met een uurtarief van € 45,-.

 

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen
 

Groei


Ondanks het lage gemiddelde uurtarief denkt Goossens dat het vanaf nu alleen nog beter kan worden. "Met een nieuw kabinet lijkt er snel meer duidelijkheid over de Wet DBA te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance-kansen mag gelden, dan moet er komende jaar groei mogelijk zijn."