Verbetering bescherming pensioen zzp-er op komst

26-09-2015

Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u eerst uw pensioenpot aanspreken voordat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.
Staatssecretaris Klijnsma van SZW vindt dit niet redelijk. Zij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die het pensioenvermogen van zzp-ers beter beschermd.
Daarin staat dat u uw pensioenvermogen niet hoeft aan te spreken tot een bedrag van € 250.000 als u een beroep moet doen op de bijstand.
Verder krijgen werknemers die zzp-er zijn geworden meer tijd – 9 in plaats van 3 maanden – om te beslissen of zij willen blijven deelnemen in het pensioenfonds van hun laatste dienstbetrekking.