Uitbetaling minimumloon 2015

28-11-2014

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers. Daarnaast is het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon niet langer toegestaan. Het is dus niet meer toegestaan het salaris volledig contant uit te betalen. Een eventueel mogen ze het restant nog wel contant uitbetalen. Het verrekenen van kosten voor huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is niet langer toegestaan. Het bankafschrift bewijst dan dat medewerkers in ieder geval het minimumloon hebben ontvangen. Deze maatregel moet bijdragen aan het tegengaan van onderbetaling en uitbuiting.