30 jaar later… alsnog claim opgebouwde pensioenrechten

14-11-2017

Hoe belangrijk het is om bij een echtscheiding de afspraken over de verdeling van pensioenaanspraken goed vast te leggen, blijkt uit een zaak waarover onlangs de rechter besliste. Een man en een vrouw zijn van elkaar gescheiden in 1986. Sinds 2009 ontvangt de man pensioenuitkeringen. 

 

De vrouw claimt na dertig jaar alsnog de verdeling van  de door haar (ex-)man opgebouwde pensioenrechten.  Ten tijde van de scheiding zijn daar volgens haar namelijk geen afspraken over gemaakt. Ook in de (nog) beschikbare documenten wordt niet gesproken over de ver deling van het pensioen. De man is niet in staat om het tegendeel te bewijzen. De rechter oordeelt dat de vrouw alsnog recht heeft op verdeling. De in de periode 2009 tot 2016 uit gekeerde bedragen hoeven echter niet alsnog te worden verdeeld.