Is uw administratie klaar voor het jeugd - LIV?

24-10-2017

Sinds 1 juli 2017 is de leeftijdsgrens voor het volwassen wettelijk minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar en is het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen verhoogd. In 2018 kunt u recht hebben op een compensatie – het jeugd-LIV – voor deze laatstgenoemde groep. Die compensatie hoeft u niet aan te vragen. Het jeugd-LIV wordt namelijk vastgesteld aan de hand van de ingediende loonaangiften. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw administratie op orde is en dat u tijdig de juiste gegevens aanlevert bij uw salarisadministrateur. Als u twijfelt of uw administratie voldoet, laat deze dan controleren en waar nodig corrigeren.


Let op
Er staat op het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangiften bovendien een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer. Des te meer reden om te zorgen dat uw administratie correcte en volledige informatie bevat.
 

Inmiddels zijn ook de bedragen van de jeugd-LIV 2018 bekend.
 

Leeftijd op 31 december 2018 Compensatie Maximum per uur per kalenderjaar
21 jaar € 1,58 € 3.286,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
19 jaar € 0,28 €    582,40
18 jaar € 0,23 €    478,40