Herziening belasting op vermogen

17-09-2015

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingheffing op spaargeld gewijzigd, het voorstel van het kabinet is als volgt:

Het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige

Het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen.

Voor het jaar 2017 tot een belastbaar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een fictief rendement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen van 4,7% en daarboven van 5,5%

De peildatum voor de box III belasting in 2017 is 1 januari 2016.

Wilt u uw vermogen nog verlagen om belasting te besparen, dan dient u nog dit jaar actie te ondernemen