Bevallingsuitkering zzp-ers

13-09-2017

In Nederland hadden zwangere vrouwelijke zzp-ers in de periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008 door een wetswijziging geen recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering. En aantal vrouwen heeft hiertegen procedures aangespannen. Daarover heeft de rechter zich nu een definitief uitgesproken. Uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die - al dan niet in loondienst - arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.

 

Nederland heeft in 2004 de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen afgeschaft, zonder hen in een andere vorm een vergoeding te bieden. Daardoor heeft Nederland zich niet gehouden aan het VN-Vrouwenverdrag. Het UWV moet er nu voor zorgen dat de vrouwen alsnog een vergoeding ontvangen. Dat hoeft niet per se in de vorm van een uitkering op grond van de wetgeving zoals die luidde voor 1 augustus 2004 of vanaf 4 juni 2008. Van belang is dat er recht wordt gedaan aan het VN-Vrouwenverdrag.
 

Tip: Bent u als vrouwelijke zzp-er in de periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008 bevallen, dan kunt u alsnog bij het UWV een uitkering claimen. De hoogte staat nog niet vast.