Subsidie bevordering Nederlandse taalvaardigheid

07-02-2017

Heeft uw cliënt hoger en/of lager opgeleide werknemers (of uitzendkrachten) in dienst, die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen? Met een nieuwe subsidieregeling kunt u per werknemer een vergoeding tot € 1.500 ontvangen voor projecten die de taalvaardigheid verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer, zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Naast deze vaardigheden kunnen ook projecten in aanmerking komen die rekenvaardigheden en digitale vaardigheden bevorderen.

 

Het gaat hierbij om werknemers die taalvaardigheden beheersen op referentieniveau 2F of lager. Ook expats komen dus in aanmerking. Het gaat om mensen die wel een basis hebben van de Nederlandse taal, maar die nog geen complexe gesprekken kunnen voeren of gedetailleerde teksten kunnen lezen.

 

Een opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 contacturen. De subsidie bedraagt 67% van de projectkosten tot maximaal € 50.000. Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2017 worden ingediend, en zullen worden behandeld op basis van ‘first come, first serve’