Nieuws dat u niet mag missen !

25-11-2016

Onze brochure met volop nieuws hoe u het fiscale jaar uit en het nieuwe jaar in kunt.
De brochure staat boordevol tips voor ondernemers en niet ondernemers.
 

De brochure kunt u hier downloaden
 

Op een aantal artikelen willen wij u wijzen

 • Geen zekerheid voor ondernemerschap van de zzp-er
 • Feest in 2017 onbelaste schenking voor de aflossing van uw hypotheek
 • Nieuwe percentages voor de bijtelling voor aan te schaffen auto’s in 2017
 • Box III belasting gaat omhoog, hoe gaan we dit voorkomen De spaar B.V.?
   
 • Aftrek onderhoud monumenten panden nog niet definitief afgeschaft
 • Teruggave omzetbelasting bij oninbare vordering (nieuwe regeling)
 • Pensioenregeling in eigen beheer binnen de B.V. is failliet, hoe gaan we verder doen?
 •  Subsidie op lage lonen tot maximaal € 2.000,-- per werknemer
 •  Einde scholingsaftrek 2018

 
Overigens zijn de andere punten ook interessant en wellicht voor u van belang

Op een drietal punten is de fiscaliteit inmiddels weer gewijzigd na de parlementaire behandeling in de kamer:

Afschaffing aftrek uitgaven monumentenpanden:

De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (op blz. 9) wordt (nog) niet afgeschaft. De vervangende subsidieregeling wordt nu eerst verder uitgewerkt, voordat de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden wordt afgeschaft.

Einde pensioen in eigen beheer:

Directeur- grootaandeelhouders krijgen drie maanden uitstel voor het afhandelen van hun pensioen in eigen beheer. De actiepunten op blz. 15 hoeven daardoor niet voor het einde van het jaar plaats te vinden, maar uiterlijk vóór 1 april 2017.

Nieuwe ontwikkeling wet DBA:

belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De handhaving van de Wet DBA is namelijk opgeschort van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Alleen als er overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid zal de Belastingdienst wel vanaf 1 mei 2017 de nieuwe regels van de Wet DBA handhaven. In de tussenliggende periode wordt gekeken of de Wet DBA gemoderniseerd kan worden. Medio 2017 wordt opnieuw gekeken of verder uitstel nodig is.

Mocht u vragen of nadere informatie nodig hebben, dan horen wij dit graag van u,

klik hier  om uw gegevens achter te laten of bel onderstaand nummer, dan nemen wij contact met u op.
 


 
Met vriendelijke groet,
 
Het Team van
 
Administratiekantoor Polet