Eenzijdige salarisverlaging niet gerechtvaardigd

30-04-2015

Een taxibedrijf en een taxichauffeur hebben een netto loonafspraak.
Het taxibedrijf voert tegen de zin van de werknemer een salariswijziging door (brutering volgens cao).
Er kan echter slechts in uitzonderlijke situaties worden aangenomen dat een werkgever gerechtigd is om het salaris van een werknemer eenzijdig te verlagen. Aldus het oordeel van Hof Den Haag.
Er is geen sprake van een nijpende financiële situatie, omdat er vrij recent nog grote investeringen zijn gedaan.
Dat de taxichauffeur meer verdient dan het cao-niveau is geen reden voor verlaging, aangezien de toepasselijke cao een minimum-cao betreft.
Het taxibedrijf had het salaris dus niet eenzijdig mogen wijzigen