Afschaffing aftrek scholingsuitgaven

25-10-2016

U kunt nu nog onder voorwaarden scholingsuitgaven in aftrek brengen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2018 wordt deze aftrek afgeschaft.

Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe niet-fiscale uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers. Die vouchers zijn vooral bedoeld voor mensen die uit zichzelf niet snel scholing volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.