Afschaffing aftrek uitgaven monumenten

25-10-2016

De onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn aftrekbaar tot 80%. Dit geldt zowel voor monumentenpanden die u als eigen woning in gebruik heeft als voor box-3-panden. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze aftrek. 

Er komt in 2017 en 2018 wel een overgangsregeling die is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die al onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. Vanaf 2019 komt er een ander niet-fiscaal financieringsstelsel voor monumentenzorg dat niet door de Belastingdienst wordt uitgevoerd.