Check uw modelovereenkomst op een onjuist verhaalverbod

18-10-2016

De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Sterker nog, als de opdrachtgever de premies toch verhaalt, krijgt hij een gevangenisstraf of een geldboete. 

 

Tip:
Controleer daarom in uw modelovereenkomst of er een verhaalverbod is opgenomen en zo ja, of die juist is geformuleerd. Zo niet, pas het verbod dan aan.