Erfgenamen beter beschermd

05-10-2016

Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding bent u dat ook met uw privévermogen.
Tot 1 september 2016 kon u al onbewust zuiver aanvaarden doordat u spullen van de erflater meenam of een schuld van de erflater erkende.

De regeling voor zuivere aanvaarding is nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als u goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Ook is er nu een uitzonderingsclausule mogelijk die uw privévermogen beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap.

U kunt op grond van deze clausule de kantonrechter verzoeken om bescherming van uw privévermogen.