bestedingsdatum verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

30-09-2016

Tussen oktober 2013 en 1 januari 2015 werd de eenmalige extra verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Deze extra verhoogde schenkingsvrijstelling kon – onder voorwaarden - ook worden gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van een eigen woning van de begiftigde.

 

Zo moest de woning die wordt verbouwd, in 2014 een eigen woning zijn van de begunstigde. Een andere voorwaarde ziet op de uiterste bestedingsdatum van de schenking.

De schenking moet uiterlijk op 31 december 2016 aan de verbouwing/ het onderhoud zijn besteed. Zorg dat u hieraan voldoet.