Vraag tijdig voorlopige aanslag en betaal minder box-3-belasting

30-09-2016

Bepaalde belastingschulden komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3.

U kunt hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen.


Door de betaling van het bedrag van de aanslag vermindert uw banktegoed en dus de grondslag van box 3. Legt de inspecteur echter de aanslag niet tijdig op, dan kunt u niet tijdig betalen en dus kunt u de belastingschuld niet in aanmerking nemen in box 3.
 

Tegemoetkoming
U kunt echter gebruikmaken van een tegemoetkoming. Als u vóór 1 oktober 2016 schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag verzoekt (of door uw adviseur laat verzoeken), mag u de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari 2017 als betaald beschouwen bij de berekening van de grondslag van box 3.