einde maximering aftrek estra kleding en beddengoed

09-09-2016

Een man heeft een zieke echtgenote voor wie extra gezinshulp nodig is. Hij geeft in zijn IB-aangifte 2013 extra uitgaven aan voor gezinshulp en voor kleding en beddengoed. De inspecteur vindt dat de uitgaven aan extra kleding en beddengoed slechts aftrekbaar is tot het gemaximeerde forfaitaire bedrag van € 775.

De man wil echter € 1.000 meer in aftrek brengen.

 

Dit is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden toegestaan, mits hij dit aannemelijk kan maken. De maximering van deze uitgaven in de Uitvoeringsregeling IB is namelijk onverbindend. De ministeriële regelgever is bij het vaststellen van deze absolute normbedragen buiten de aan hem gedelegeerde bevoegdheid getreden.