Einde rente aftrek startersleningen

09-09-2016

De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en is een aanvullende lening op een normale hypotheek, waardoor starters op de woningmarkt met een laag inkomen in staat worden gesteld om een woning te kopen. Een van na 31 december 2012 hoeft - onder voorwaarden - niet te voldoen aan de annuïtaire aflossingseis.


Deze fiscale uitzondering eindigt eind 2016. De starterslening blijft daarna wel bestaan, maar wordt aangevuld met de combinatielening waarmee de starterslening verplicht in de eerste 3 jaren moet worden afgelost. Zo blijft de renteaftrek behouden. De combinatielening komt bovenop de bestaande normale hypotheek.


Let op:
niet alle gemeenten doen mee met de starterslening. Begin 2016 deden er 250 gemeenten mee.