liquiditeitsproblemen door water- of hagelschade

02-07-2016

Krijgt u als ondernemer liquiditeitsproblemen als gevolg van wateroverlast of hagelbuien? Onder voorwaarden kunt u als (landbouw-)ondernemer uitstel van betaling vragen voor bepaalde belastingaanslagen.

 

Bij het aanvragen van uitstel van betaling is het belangrijk dat u een verklaring van de een derde deskundige bijvoegt.

 

In deze verklaring dient aannemelijk te worden gemaakt dat:

- Het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen
- De betalingsproblemen tijdelijk zijn
- De betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zullen worden opgelost
- De onderneming levensvatbaar is


Het verzoek van uitstel van betaling kan bij uw eigen belastingkantoor worden ingediend.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons kantoor, of op de site van de belastingdienst.