werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?

02-07-2016

Vaak is er onduidelijkheid hoe werkgever en werknemer dienen te handelen bij ziekte tijdens de vakantie.
In het algemeen gaan ziektedagen tijdens de vakantie van een werknemer niet af van de opgebouwde vakantiedagen, maar er zijn voor de werknemer wel spelregels aan verbonden, deze zijn meestal vastgelegd in een verzuimreglement.

 

De werknemer dient het volgende in acht te nemen:

 

Werknemer dient zich ziek te melden bij de werkgever en zich te vervoegen bij een buitenlandse arts;
Werknemer dient een verklaring te overleggen van deze arts dat werknemer ziek is;
Werknemer dient in het vakantieland bereikbaar te zijn voor werkgever;
Bij vakantie in het binnenland kan gewoon de Arbodienst ingezet worden.

 

Werkgever:
 De werkgever dient een en ander goed te hebben vastgelegd, anders kan er grote discussie ontstaan over hoe men had moet handelen tijdens ziekte.

 

Als werkgever kunt u dit vastleggen in een ziekteverzuimreglement. Is er binnen de onderneming een cao van toepassing, dan dient u na te gaan of hierin afspraken zijn gemaakt hoe te handelen bij ziekte en wel in het bijzonder bij ziekte in het buitenland.

 

Stel nu dat een werknemer geen zin heeft om in het buitenland naar een arts te gaan en zich daarom ook niet ziek meldt bij de werkgever. Dan kunt u de dagen die de werknemer ziek is geweest gewoon aanmerken als vakantiedagen.
In ieder geval dient u na te gaan welke afspraken er zijn opgenomen in de cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.


Tip: Wilt u zelf een verzuimreglement waarin dit goed is geregeld, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. U kunt hierover contact opnemen met Pieternel.